Op de Stroom

We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen. In organisaties en bedrijven vinden grote veranderingen plaats op het gebied van aansturing en samenwerking. Gezamenlijk eigenaarschap, duurzame ontwikkeling, zelforganisatie, je struikelt over de termen die aangeven dat er iets aan het veranderen is in visie op bedrijfsvoering. Je bedrijf moet mee als je wilt blijven aansluiten bij de huidige markt en maatschappelijke ontwikkelingen.

Persoonlijk willen we bijblijven, meetellen op de arbeidsmarkt en in ons persoonlijk leven. We willen vooral niet zwak lijken of de indruk wekken dat we niet alles kunnen bijbenen. Soms roept dit tegenstrijdige gevoelens op en verliezen mensen de verbinding met zichzelf, terwijl ze hun uiterste best doen om bij te blijven. Met als gevolg dat ze vastlopen.

Op de Stroom richt zich in haar werkzaamheden op duurzame bloei voor ieder individu en elk bedrijf. Zodat vanuit rust en verbinding het volle potentieel zichtbaar wordt en bewust koers gehouden kan worden in alle dynamiek.

Op de Stroom laat zich onder meer inspireren door Theory U, Appreciative Inquiry, systeemtheorie en lichaamsgericht werk. Uitgangspunt in deze is dat we als totaal mens leren en ontwikkelen. Dat betekent dat er aandacht is voor de verbinding tussen het cognitieve, emotionele en fysieke niveau van functioneren.

Training en coaching voor organisaties, bedrijven, scholen en jou persoonlijk

Op de stroom training en coaching

Debora Smit

Op de Stroom wordt gerund door Debora Smit. Het is ontstaan vanuit een verlangen om bij te dragen aan vertrouwen en compassie in de mens zelf en tussen mensen onderling, met als streven dat ieder mens in leven en werk vol tot bloei kan komen.

In samenwerking met andere professionele en ervaren freelancers levert Op de Stroom diensten ter ondersteuning van veranderprocessen.

Wat klanten zeggen…

Ik heb het afgelopen jaar samengewerkt met Debora in het kader van de ontwikkeling binnen onze vestiging richting Multidisciplinaire Teams….

Lees meer.

M.H. Manager UWV

De samenwerking met Debora ervaar ik als zeer prettig. Contact en overleg verlopen vlot en gemakkelijk. Debora neemt haar werk en haar klanten heel serieus…

Lees meer.

V. Huster fysiotherapeut

Zeer positieve ervaring met individuele begeleiding bij Debora Smit, Ik had het gevoel dat er iets in mijn lichaam moest gebeuren…

Lees meer.

I.S.

Door nogal pittige omstandigheden, zoals ziekte en overlijden van mijn man, vader en vriendin kort op elkaar raakte ik mijzelf kwijt..

Lees meer.

E.S.

Vorig schooljaar was een bijzonder pittig jaar waarin problemen tussen leerkrachten en problemen in groepen veel aandacht vroegen…

Lees meer.

Chris