Over Debora

Op de Stroom wordt gerund door Debora Smit. Het is ontstaan vanuit een verlangen om bij te dragen aan vertrouwen en compassie in de mens zelf en tussen mensen onderling, met als streven dat ieder mens in leven en werk vol tot bloei kan komen.

In samenwerking met andere professionele en ervaren freelancers levert Op de Stroom diensten ter ondersteuning van veranderprocessen.

Debora heeft door opleiding en ervaring expertise ontwikkeld op het doelgericht coachen van veranderprocessen op individueel-, team- en organisatieniveau. Met aardse nuchterheid en gevoel voor humor legt zij patronen bloot, waarbij ze aandacht heeft voor de intentie van ieder mens en het resultaat wat beoogd wordt. Zij schuwt confrontatie niet waar dat nodig is.

Zij laat zich onder meer inspireren door Theory U, Appreciative Inquiry, systeemtheorie en lichaamsgericht werk en uiteraard door Patch Adams. Daarbij heeft zij aandacht voor de samenhang tussen het cognitieve/mentale niveau, het emotionele en fysieke niveau waarop de mens leert en functioneert.
Haar focus op professionalisering vertaalt zich voor haarzelf in opleiding en training op het gebied van teamcoaching, lichaamsgericht coaching, projectmanagement en verander theorieën. Naast het volgen van opleidingen ontvangt zij supervisie en intervisie om telkens het eigen functioneren onder de loep te nemen.

Debora geniet van de humor van het leven en heeft dat onder andere vormgegeven in een opleiding tot clown in de zorg en enkele theatercursussen. Tevens heeft zij een groot hart en een ondernemersgeest wat heeft geresulteerd in een vijfjarig pro Deo project ter bevordering van de zorg aan kinderen in een staatsinstelling in Bosnië. Dit project heeft zij opgezet, geleid en vormgegeven, waarbij ze een team van experts en enkele organisaties aan zich had verbonden.

Debora heeft een diepgewortelde positiviteit en is in staat om (lastige) situaties in een verrassend nieuw licht te plaatsen waardoor ruimte ontstaat voor luchtigheid en groei, waarin zij van harte iedereen meeneemt.