Daar ben ik te nuchter voor … een oefening

Ik krijg vaak reacties dat lichaamswerk en energie in het lichaam zweverig en vaag is. Daar ben ik te nuchter voor, is dan de reactie.
Het lichaam is echter zo aards als je maar kunt zijn en veel fysieke reacties zijn een logisch gevolg van wat er in het lichaam gebeurt. Het is zintuigelijk waarneembaar en tastbaar.

Denk bij het vrij stromen van energie eens aan de je adem. Door te ademen krijgt je lichaam voeding en energie. Wanneer je adem vrij is, dan heb je in rust een diepe adembeweging waarbij zelfs je buik meebeweegt.
Veel mensen ademen niet zo diep, zij ademen tot aan hun middenrif of tot aan hun borst.
Doe dat eens bewust, 10 seconden inademen (en uitademen) tot aan je borst.
Dan eens 10 seconden een diepe ademhaling.

Wat is het effect voor jou? …

De meeste mensen ervaren lichtheid in het hoofd, een opgejaagd gevoel bij ondiep ademen en meer rust en ontspanning bij dieper ademen.
Een brok in de keel, een steen op de maag, een hart van steen, zijn blokkades kunnen leiden tot een oppervlakkiger ademhaling, waardoor het lichaam minder voeding krijgt en er gevoelens van stress en onrust ontstaan. De energie die het lichaam krijgt door het ademen, stokt ten dele. Het gevolg is dat je constant in een vecht of vlucht modus staat, je stressresponse wordt voortdurend geactiveerd. Dat is heel fysiek, heel aards, heel goed uit te leggen.