Wakker het vuur aan… blus geen brandjes

Brandjes ontstaan meestal niet op de meest handige plekken in de organisatie en ze worden vaak zo snel mogelijk geblust. Dat helpt even, maar het steekt elders weer de kop op als een soort ondergrondse veenbrand.

Waar brandjes zijn is vuur en waar vuur is daar is passie. Daar zijn mogelijkheden tot beweging en verandering, tot transformatie. Dat is wat vuur doet, het transformeert.

Stel je voor dat we dit ondergrondse vuur zichtbaar maken, ruimte geven en gebruiken voor groei en ontwikkeling.
Stel je voor dat we het vuur van de organisatie kunnen samenbrengen en aanwakkeren.
Wat zou er dan gebeuren?

De kans is groot dat er al veel trainingen en teamdagen zijn gespendeerd aan betere communicatie, timemanagement, leiderschap en samenwerking. Veelal zijn dat op zichzelf staande trainingen en cursussen. Soms helpt dat voldoende. Vaak blus je een oppervlakkig veenbrandje en is er een tijdelijk effect.

Wat je wilt is een vruchtbare bodem in je teams, waar de organisatie als geheel de vruchten van plukt. Een bodem waar het vuur voedend is en aanzet tot duurzame groei en ontwikkeling.

Op de Stroom staat voor een contextuele aanpak met integrale en overdraagbare trainingen / trajecten.
We ondersteunen om in een passend tempo inzicht op te doen in eigen en gezamenlijk handelen, veranderingen eigen te maken en weer vanuit energie en passie het werk vorm te geven. Verbonden met de visie en doelen van het bedrijf, stimuleren we het werken vanuit de bedoeling.
Dit doen we geïnspireerd door onder meer Theorie U, Waarderend Onderzoek en systeemgericht werk.
We wakkeren het vuur aan dat zichzelf blijft voeden.

Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact op.

Een greep uit de mogelijkheden:

  • Maatwerk training / ontwikkeling
  • Teamcoaching
  • Individuele coaching
  • Organisatiedvies

 Een greep uit bestaande trainingen en ontwikkeltrajecten:

  • Water en Vuur: traject tbv verbetering van samenwerking
  • Jouw team op Koers: teamontwikkeltraject op basis van visie van de organisatie
  • Blij in je Lijf; Fit en Vitaal op Eigen Kracht: laagdrempelige workshopserie ter bevordering van fysieke en mentale vitaliteit. Vormgegeven in samenwerking met een fysiotherapeut.