Samenwerken in de Driehoek

In de zorg en begeleiding voor mensen met een beperking, kom je als professional ook in aanraking met de familie van de cliënt.
Deze familie kent hun familielid al lange tijd en heeft een eigen beeld van wat het beste is voor hun familielid.
Soms botsen deze beelden met wat de professional denkt, vindt of kan.
Dat heeft invloed op de onderlinge verhoudingen en daarmee op de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt.

In de tweedaagse training Samenwerken in de Driehoek gaan we aan de slag met de samenwerking tussen familie, professional en cliënt.

Werkwijze:

Naast het leren kennen van de theorie over driehoekskunde, systemisch werk en gesprekstechnieken, werken we met de situaties uit de dagelijkse praktijk.

Effect:

  • Je krijgt inzicht in wat er gebeurt en hoort te gebeuren in de Driehoek.
  • Je krijgt handvatten om bij te dragen aan een gezonde en optimale samenwerking.
  • Je kent je plek en positie.
  • Verbetering van dialoog en onderlinge samenwerking.

Het is mogelijk om deze training samen met ouders/ familie van de cliënt te volgen. Ervaring leert dat dit bijdraagt aan de onderlinge samenwerking, de dialoog en wederzijds begrip.

Tijdsinvestering:

Deze training beslaat twee dagen, bij voorkeur niet aaneengesloten gepland.

Kosten:

Op aanvraag, is afhankelijk van de grootte van de groep.