Scholen

Je wilt met aandacht voor je medewerkers een duurzame verandering doorvoeren zonder telkens tegen dezelfde zaken aan te lopen.
Dat vraagt om sterke teams met lef om nieuwe stappen te zetten vanuit vertrouwen en visie.

Op de Stroom kan je ondersteunen in dit proces zodat onderstromen zichtbaar worden en je met elkaar op basis van visie, passie en talent koers bepaalt en vaart.

Werkstress en burnout staan hoog op de lijst van oorzaken van ziekteverzuim. Veelal gerelateerd aan veranderingen op het werk die een snellere aanpassing vragen dan waarin medewerkers kunnen schakelen. Op de Stroom kan ondersteunen om in een passend tempo veranderingen eigen te maken en weer vanuit energie en passie het werk vorm te geven.

In deze processen is alles welkom; waar woede is of weerstand, daar is passie en leeft het verlangen om het goede te behouden. Natuurlijk is er ook angst voor verandering, maar wanneer alles op tafel mag komen dan kan gezamenlijk de volgende stap bepaald worden op een wijze waarbij ieder betrokken kan zijn.

De grote verandering in deze tijd is vooral de manier van georganiseerd zijn. De focus ligt steeds meer op samen het werk vormgeven, op basis van potentieel, talent en motivatie. Het is dus van belang om iedereen mee te krijgen. Dat duurt iets langer, maar je komt ook verder. In deze ontwikkeling is iedereen nodig, de visionaire snel denkende leider en de op de rem trappende medewerker. Precies in die dynamiek zit volop ontwikkelkans.

Mogelijkheden voor ondersteuning zijn:

  • Teamcoaching
  • Individuele coaching
  • Training: – feedback en dialoog
    • Van visie tot plan naar werkvloer
    • Maatwerk trainingen
  • Advies betreffende team-/ organisatie ontwikkeling

Op de Stroom kenmerkt zich door een eclectisch-integratieve werkwijze, waarbij kennis en ervaring uit verschillende methoden en inzichten worden ingezet passend bij de vraag en ontwikkeling van een team of bedrijf. Zoals kennis van en ervaring met teamcoaching, Theory U, Appreciative Inquiry, systeemtheorie en het versterken van intuïtie. Ook kennis en kunde uit het lichaamsgericht coachen worden geïntegreerd in de werkwijze.

Uitgangspunt in deze is dat we als totaal mens leren en ontwikkelen. Dat betekent dat er aandacht is voor de verbinding tussen het mentale/ cognitieve niveau, het emotionele en fysieke niveau.

Wanneer het passend is kunnen fysieke werkvormen worden ingezet, zoals boksen, yoga, dans en meditatie. Wil jij een team dat samen sterk staat in de dynamiek van alle ontwikkelingen, neem dan vrijblijvend contact op.