Scholen

Een dynamische werkcontext

Ondanks overeenkomsten in organisatorische opbouw verschillen scholen van bedrijven en organisaties. In de samenwerking met scholen ben ik me steeds meer bewust geworden van de heel eigen werkcontext en systemische dynamiek* binnen scholen.

Voor een belangrijk deel komt dat doordat er dagelijks ouders en kinderen deel uitmaken van de werkcontext. Dit brengt een enorme beweging met zich mee, waar overtuigingen over kinderen, onderwijs en opvoeding samenkomen of botsen.

Een ander belangrijk deel van de werkcontext wordt gevormd door de politieke en maatschappelijke invloeden op het onderwijs, merkbaar tot in de klas.
Scholen, leerkrachten en de kinderen moeten voldoen aan allerlei normen van buitenaf opgelegd.
Visies en inzichten wat betreft leren en ontwikkelen, lijken elkaar in hoog tempo op te volgen en daarmee komen er ook telkens nieuwe lesmethoden.
Gedreven door visie en doelstellingen, doen scholen en stichtingen hun best om de beste methoden in te zetten ten behoeve van goed onderwijs aan de kinderen.
De intenties zijn goed, de stress vaak hoog en het gevoel van regie op het eigen vak is niet altijd voelbaar.

Daarnaast bewegen leerkrachten zich in meerdere samenwerkingsverbanden op school, welke elkaar beïnvloeden. Veel leerkrachten werken samen met een duo leerkracht, zijn onderdeel van een team per bouw en van het complete schoolteam. Dit beïnvloedt elkaar wederzijds.
Het huidige tekort aan leerkrachten en de effecten die Covid19 met zich mee brengt geeft een enorme extra druk op het hele schoolsysteem.

Wervelstorm

Van buitenaf gezien lijkt het een wervelstorm aan systemische dynamiek, waarin de leerkrachten en scholen het beste onderwijs voor het kind willen verzorgen. Vanuit hun professionaliteit, vakkennis en hun passie.
Het is een kunst om in het oog van de storm te blijven staan en van daaruit mee te bewegen met wat nodig is. Dat vraagt inzicht in het effect van de betreffende dynamieken en vaardigheden om die ten bate van het onderwijs en de eigen gezonde balans in te zetten.

Dat klinkt eenvoudig, maar het vraagt iets van leerkrachten en scholen.
Dat vraagt om de blik naar binnen te richten: wat heb ik te doen, wat hebben we samen te doen?

Het aanbod van Op de Stroom is daarom maatwerk per school, per vraag. De context en systemische dynamiek van en in de school komt in ieder geval in het voorbereidend gesprek aan de orde. Dit om aan de voorkant zorg te dragen voor borging van wat ingezet wordt.
Het bestaande aanbod geeft een beeld van wat in diverse scholen goed heeft gewerkt.

Op de Stroom staat voor een contextuele aanpak met integrale en overdraagbare trainingen/ trajecten. Theorie U, Waarderend Onderzoek en systeemgericht werk zijn de basis en inspiratie voor de werkwijze.

*Systemisch werk

Systemisch werk gaat er vanuit dat iedereen beïnvloedt wordt door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Iedereen maakt deel uit van meerdere systemen, die elkaar daardoor beïnvloeden.
Een systeem is bijvoorbeeld je gezin van herkomst of het team waarin je werkt. Je maakt ook deel uit van een sportclub, van de school en ook de klas is een systeem.
In een systeem heeft ieder een eigen plek en rol. Ieder verhoudt zich vanuit die plek tot de ander.
Wanneer je die plek niet kunt innemen of je neemt een andere plek in dan stagneert het systeem. Met andere woorden… je krijgt gedoe.
Zoals een machine, als één radertje niet goed op z’n plek zit, dan loopt de hele machine stroever.
Wil je hier meer over weten neem dan contact op en/of kijk dan naar de Basiscursus; Omgaan met ouders in het basisonderwijs