Jouw team op koers

Samen kwalitatief goed onderwijs vormgeven is een uitdaging op zichzelf binnen de dynamiek van de huidige ontwikkelingen en de hoge eisen die gesteld worden aan het basisonderwijs. Dat vraagt om sterke teams, waarin ruimte is voor ontwikkeling en bewustwording. Voor groei en bedachtzaamheid. Dat vraagt om balans en lef vanuit visie!

Hoe doe je dat wanneer er van alles verandert in je team? Hoe doe je dat wanneer ideeën en verwachtingen uit elkaar liggen en het soms zo moeilijk lijkt om elkaar te vinden?

Hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op en … is dat wel nodig?

De meeste veranderingen gaan langzaam, vragen om vertraging en bewustwording terwijl ondertussen ook vooruitgang nodig is. Dat lijkt te botsen en het roept vaak emotionele reacties op. Want de ene leerkracht wil vooruit en de ander wil even stilstaan. Wat een gedoe! Ja, er is veel gedoe in teams, het is de kunst dat boven tafel te tillen en er samen naar te kijken en koers te bepalen vanuit gezamenlijk eigenaarschap op basis van de visie van de school.

Op de Stroom ondersteunt hierin met oog voor de samenhang in het geheel. In de context van het grotere geheel worden verborgen verbanden snel zichtbaar. Dat geeft mogelijkheid tot verandering van patronen. Zelfs van patronen die al jarenlang meereizen in de cultuur.
Talenten worden zichtbaar, passie (weer) aangewakkerd, vertrouwen opgebouwd en koers bepaald. Het kan!

Mogelijkheden voor ondersteuning zijn

  • Teamcoaching
  • Individuele coaching
  • Training:
    • Gesprekstechnieken (o.a. Feedback en Dialoog)
    • Van visie tot plan vertaald op de werkvloer
    • Maatwerk trainingen
  • Advies betreffende team-/ organisatie ontwikkeling

Op de Stroom kenmerkt zich door een eclectisch-integratieve werkwijze, waarbij kennis en inzichten uit verschillende methoden en werkwijzen worden ingezet passend bij de vraag en ontwikkeling van een team of de school. Zoals kennis van en ervaring met teamcoaching, Theory U, Appreciative Inquiry, systeemtheorie en het versterken van intuïtie.

Ook kennis en kunde uit het lichaamsgericht coachen worden geïntegreerd in de werkwijze.
Uitgangspunt in deze is dat we als totaal mens leren en ontwikkelen. Dat betekent dat er aandacht is voor de verbinding tussen het cognitieve, emotionele en fysieke niveau van functioneren.

Vanuit dat perspectief is het mogelijk om, als dat passend is, fysieke werkvormen in te zetten, zoals yoga, boksen, dans, meditatie.

Wil jij een team wat samen sterk staat in de dynamiek van alle ontwikkelingen in het basisonderwijs?
Neem dan vrijblijvend contact op.